KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: dabogda ili da bog da?

Pravilno je dabogda.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem veznika da imenice bog i glagola da(dati).Ovaj prilog može da se upotrebljava za izricanje lepih želja ali i kletvi.

NA PRIMER:

Dabogda te sreća svuda pratila.

Dabogda imao, pa nemao.