KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: da bogda ili da bog da?

Nije pravilno ni jedno ni drugo, pravilno se piše spojeno: dabogda.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem veznika da imenice bog i glagola da(dati).Ovaj prilog može da se upotrebljava za izricanje lepih želja ali i kletvi.

NA PRIMER:

Dabogda da se vratiš pevajući.

Dabogda ostao bez ijednog dinara.