elektronska knjiga pravopis i gramatika


KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI?

sve

Kliknite na početno slovo reči koju tražite

A
B
C
Č
Ć
D
Đ
E
F
G
H
I
J
K
L
Lj
M
N
Nj
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
ŽPrecrtane reči su najčešći pogrešni primeri i oblici koji se upotrebljavajuA

adhezija     athezija
alatki     alatci
aflatoksin     alfatoksin
ambalaža     anbalaža
amblem     anblem
amfora     anfora
angažman     anganžman
Antarktik     Antartik
apsorpcija     absorpcija
Arktik     Artik
asfalt     asvalt
Atlantski okean     Antlanski okean
atmosfera     atmosvera
azbest     asbest

B

badminton     badmington
bagrem     bagren
bandžidžamping     bandži džamping
banbus     bambus
Bangkok     Bankok
baštenski     bašatanski
bdeti     bditi
belešci     beleški
beletristika     belatristika
belji     beliji
beskonačno     bezkonačno
beskrajan     bezkrajan
belji     beliji
besneti     besniti
besplatan     bezplatan
besposlen     bezposlen
bešnji     besniji
beživotan     bezživotan
bicikl     biciklo, bicikla
bicikli     bicikla, bicikle
bečevati     bičovati
blaži     blažiji
bobina     bombina
bogatstvo     bogastvo
bombona     bonbona
boranija     buranija
Branki     Branci
brčić     brkčić
Branki     Branci
briljantan     brilijantan
brojilac     brojioc
bršljan     bršljen
buržoazija     buržuazija

C

caričin     caricin
centimetar     cantimetar
cilindar     cilinder
crnji     crniji
crtežom     crtežem
crvenjenje     crvenjene, crvenenje
curiti     cureti
cviljenje     cvilenje

Č

čamiti     čameti
čaršav     čaršaf
častan     časan
časna     častna
čestitki     čestitci
četiri     četri
četiristo     četirsto
četrnaest     četrnest
četvorostruki     četvostruki
činilac     činioc
čitalac     čitaoc
čudesan     čudestan
čudesna     čudestna

Ć

ćerka     ćer, ćera
ćerpič     ćerpić

D

dajući     davajući
daski     dasci
delilac     delioc
delinkvencija     delikvencija
depandans     depadans
desert     dezert
detoksikacija     detoksinacija
deljenje     delenje
devetnaest     devetnest
devetsto     devesto
devojčicin     devojčičin
dijeta     dieta
doktorand     doktorant
donesen     donešen
dovezen     dovežen
drugaričin     drugaricin
dvanaest     dvanest

džanarika     dženerika
džezva     đezva
džuboks     đuboks

Đ

đumbir     đumir
đuveč     đuveć, džuveć

E

ekonomija     ekonomia
ekserčić     ekserić
ekskurzija     eskurzija
ekspedicija     ekspedicia
ekstradicija     ekstradikcija
ekstrakt     ekstrat
Ekvador (država)     Ekvator
ekvator     ekvador
embargo     enbargo
empirijski     empiriski
enciklopedija     eciklopedija
esperanto     eksperanto
espreso     ekspreso
eventualno     evetualno
evolucija     evolucia
evolucija     evolucia
evro     euro

F

faktorijel     faktorijal
fen     fem
fijuk     fiuk
fioka     fijoka
flamenko     flamengo
fobija     fobia
Frankenštajn     Frankeštajn
futrola     fatrola, fotrola

G

genitiv     genetiv
gipka     gibka
gladijator     gladiator
gledalac     gledaoc
gledaoci     gledalci
gorči     gorčiji, gorkiji
grejpfrut     grejfrut
grend slem     gren slem
grešci     greški
griz     gris
grešci     greški
grizeno     griženo
grmeti     grmiti
grmljenje     grmenje
gubici     gubitci
gušći     gustiji

H

halabuka     alabuka
harambaša     haranbaša
hemisfera     hemisvera
helidrom     heliodrom
hermafrodit     hemafrodit
hlepčić     hlebčić
Hongkong     Honkong
hrapavost     rapavost
hrčući     hrkajući
hrskav     rskav
hvaljenje     hvalenje

I

identično     indentično
identifikovati     indentifikovati
imenilac     imenioc
Indijanapolis     Indijanopolis
inscenirati     iscenirati
intenzitet     intezitet, itenzitet
iscepkati     izcepkati
iscuriti     iscureti
isključiti     izključiti
ispisati     izpisati
Istanbul     Istambul
istorijski     istoriski
istovarivati     istovarati
istersen     istrešen
išarati     izšarati, isšarati
iščešljati     izčešljati, isčešljati
iščupati     izčupati, isčupati
izdržljiv     izdrživ
iznesen     iznešen
izolacioni     izolacijoni
izuzeci     izuzetci
izvanredan     izvaredan
izvrsna     izvrstna
izvrstan     izvrsan
izvršilac     izvršioc

J

jaganjci     jaganci
jahati     jašiti
jašući     jahajući
jedanaest     jedanest
jedanput     jedamput
juten     jutan
jutrošnji     jutrašnji

K

kaiš     kajiš
kalajisati     kalaisati
kalodont     kaladont
kaljenje     kalenje
karabinijer     karabinjer
katolikinja     katolkinja
keksovi     keksevi, keksi
kipeti     kipiti
kiseljenje     kiselenje, kišeljenje
klešta     klješta
klovn     klaun, klovan
kneginja     knjeginja
knjigovodstvo     knjigovostvo, knjigovoštvo
kohabitacija     koabitacija
kombajn     konbajn
kombi     konbi
kombinacija     konbinacija
kompetentan     konpententan
kompleks     konpleks
kontekst     kontest
kondenzacija     kondezacija
kondenzator     kondezator
konstanta     kostanta
kontroverzan     kontraverzan
koprodukcija     kooprodukcija
korisna     koristna
koristan     korisan
korodirati     korozirati
krajnji     krajnin
kraljičin     kraljicin
krejon     kreon
krešendo     kreščendo
kurcšlus     kuršlus

L

Lamborgini     Lambordžini, Lamborđini
lapavica     hlapavica
leci     letci
logaritam     logoritam
lovčev     lovčov

Lj

Ljubičin     Ljubicin
ljudski     ljutski
ljući     ljutći, ljutiji
ljupka     ljubka

M

mačevalac     mačevaoc
mački     mačci
majica     maica
mansarda     masarda
mantinela     martinela
maršruta     maršuta
maskenbal     maskembal
masna     mastna
mastan     masan
mašući     mahajući
mekši     mekaniji
Miličin     Milicin
Maričin     Maricin
mislilac     mislioc
mogao     mogo
Molotovljev koktel     Moltovljev koktel
moljenje     molenje
motocikl     motorcikl
mrsan     mrstan
mrsna     mrstna
mrsno     mrstno

N

nadnesen     nadnešen
nagrizen     nagrižen
najviši     najvišlji
nalivati     nalevati
naporednost     naporedost
narcisizam     narcizam
naručilac     naručioc
neizvesna     neizvestna
neizvestan     neizvesan
nekorisna     nekoristna
nekoristan     nekorisan
nemasna     nemastna
neprestano     neprestalno
nesavestan     nesavesan
nesavesna     nesavestna
nosilac     nosioc

Nj

njihovi     njiovi
njišući     nišući
njujorški     njuorški

O

obožavalac     obožavaoc
očekujući     očekivajući
oćutati     otćutati
odbramben     odbanben
odeljenje     odelenje
odgrizen     odgrižen
odnesen     odnešen
odseći     otseći
odsek     otsek
odspavajte     otspavajte
odštampati     otšampati
odvezen     odvežen
odvezeno     odveženo
oftalmolog     oftamolog
opredeljenje     opredelenje
original     orginal
orijentalan     orjentalan
orijentisati     orjentisati
osamnaest     osamnest
oslobodilac     oslobodioc
osvetljenje     osvetlenje
osvoj     osvoi
otcepiti     odcepiti
osvetljenje     osvetlenje
otkako     odkako
otključati     odključati
otkopčati     odkopčati
otpočeti     odpočeti
otpozdraviti     odpozdraviti
otprilike     odprilike
otresen     otrešen

P

pakosna     pakostna
pakostan     pakosan
paljenje     palenje
paradajz     paradajiz
pasti     padnuti
pedeset     petdeset
petnaest     petnest
petsto     pesto
pij     pi
pion     pijon, pijun
plačući     plakajući
počeci     početci
podaci     podatci
podnesen     podnešen
podnosilac     podnosioc
podržavalac     podržavaoc
podražavalac     podražavaoc
podsetnik     potsetnik
podstrek     podstreh
podsvest     potsvest
pokolenje     pokoljenje
podsetnik     potsetnik
poljoprivreda     poljuprivreda
pomažući     pomagajući
pomfrit     ponfrit
popij     popi
porudžbina     poručbina
posetilac     posetioc
posetnica     podsetnica
pošiljilac     pošiljioc
poštovalac     poštivaoc
potceniti     podceniti
poptpaliti     podpaliti
potpritisak     podpritisak
potresen     potrešen
pozicija     pozicia
poznajući     poznavajući
poznavalac     poznavaoc
pratilac     pratioc
predajući     predavajući
predsednik     presednik, pretsednik
predsoblje     pretsoblje
predstavnik     prestavnik, pretstavnik
predstojeći     pretstojeći, prestojeći
prekjuče     preključe
prestrukturirati     predstruktuirati
pretčas     predčas
prethodno     predhodno
pretovarivati     pretovarati
pretpostavka     predpostavka
prevodilac     prevodioc
prianjati     prijanjati
prikleštiti     priklještiti
principijelan     principijalan
principijelnost     principijalnost
prizemljiti     prizemiti
prkosan     prkosan
prkosna     prkostna
protestovati     protestvovati
provreti     provriti
pulover     poluver

R

računovodstvo     računovođstvo
radijator     radiator
radije     rađe
radijus     radius
rajsferšlus     rajfešlus, rajferšlus
ranoranilac     ranoranioc
rascvetati     razcvetati
raščistiti     rasčistiti
razbijte     razbiti
raznovrsna     raznovrstna
raznovrstan     raznovrsan
rencezent     recezent
rejon     reon
restrukturirati     restruktuirati
rolšue     rolšule
ronilac     ronioc
rukovodilac     rukovodioc

S

savesna     savestna
savestan     savesan
saželjenje     sažalenje
sedamnaest     sedamnest
seljenje     selenje
sfera     svera
sijalica     sialica
simbol     sinbol
simfonijski     simfoniski
sitroen     citroen
sjahati     sjašiti
skalpel     skalper
skorojevićki     skorojevićski
skripta     skripte
slanik     solanik
slatko     sladko
slušalac     slušaoc
snabdevati     snadbevati
so     sol
sosovi     sosevi
spasavanje     spašavanje
spasavati     spašavati
spasilac     spasioc
srodstvo     srostvo, srotstvo
stambeni     stanbeni
starosedelac     starosedeoc
steroidi     streoidi
sto     stol
stolnjak     stoljnjak
stranputica     stramputica
strasna     strastna
strastan     strasan
streha     streva, streja
stroži     strožiji, strogiji
strukturirati     struktuirati
stvaralac     stvaraoc
sumnjati     sumljati
suprotstavljati     suprostavljati
suvlje     suvije
svetlosna     svetlostna
svetlostan     svetlosan
svojevrstan     svojevrsan
svojevrsna     svojevrstna

Š

šalovi     šalevi
šaljenje     šalenje
šampita     šanpita
Šapčanin     Šabčanin
šapćući     šaptajući
šaržer     šanžer
šezdeset     šestdeset
šivenje     šijenje
šminki     šminci
Škot, Škoti     Škotlanđanin, Škotlnađani
špajz     špajiz
štriklirati     štiklirati
šumadijski     šumadisiki

T

tački     tačci
talac     taoc
tamnjenje     tamnenje
tampon     tanpon
teorijski     teoriski
tešnji     tesniji
Tokio     Tokijo
tramvaj     tranvaj
tražilac     tražioc
trenuci     trenutci
treperiti     trepereti
tresenje     trešenje
trinaest     trinest
trostruki     trodupli
trinaest     trinest
truljenje     trulenje

U

ukleštiti     uklještiti
umanjilac     umanjioc
umanjilac     umanjioc
uputstvo     upustvo
usredsređen     usresređen
uvezen     uvežen
uzjahati     uzjašiti

V

vakuum     vakum
vakuumiran     vakumiran
Valjevci     Valjevčani
valjevski     valjevački
vanredan     vandredan
vata     fata
vaza     vazna
vegetarijanstvo     vegeterijanstvo
vezenje     veženje
višečasovni     višečasevni
viši     višlji
voćki     voćci
voćnjak     votnjak
votka     vodka
vrapca     vrabca
vrsna     vrstna
vrstan     vrsan
vršilac     vršioc
vrući     vrućiji
vukući     vručući

Z

zabelešci     zabeleški
zadaci     zadatci
zajahati     zajašiti
zalij     zali
zalij     zali
zanesenost     zenešenost
zasluzi     zaslugi
zatrudneti     zatrudnjeti
zecom     zecem
zasluzi     zaslugi
zejtin     zaitin
znački     značci
Zoričin     Zoricin
Goričin     Goricin

Ž

žalosna     žalostna
žalostan     žalosan
žaljenje     žalenje
ždrepci     ždrebci
žetelac     žeteoc
žleb     žljeb
žurki     žurci

s ovakvim ili sa ovakvim s drugim ili sa drugim s ovim ili sa ovim s onim ili sa onim s kakvim ili sa kakvim s kojim ili sa kojim s čim ili sa čim s kim ili sa kim sa tobom ili satobom s tobom ili stobom s tobom ili sa tobom malopre ili malo pre želucima ili želudcima želudaca ili želudca želuci ili želudci želucu ili želudcu želucem ili želudcem želuče ili želudče želucu ili želudcu želudac ili želdac želuca ili želudca nimalo ili ni malo da bogda ili da bog da dabogda ili da bog da odkada ili od kad od kada ili odkad otkada ili odkad otkada ili odkada otkad ili odkada otkad ili odkad od kad ili otkad od kada ili otkada od kad ili otkada od kada ili odkada odkad ili odkada od kada ili otkad od kad ili otkad otkad ili otkada od kad ili od kada od onda ili odonda od tada ili otad od tad ili otad od tad ili od tada odtad ili odtada otad ili otada od tada ili odtada od tad ili otada od tada ili otada od tad ili odtad otad ili odtad otad ili odtada otada ili odtada otada ili odtad od tada ili odtad odtada ili od tad do tad ili dotada do tada ili dotad dotad ili dotada do tad ili do tada do tada ili dotada do tad ili dotad do kada ili dokad do kad ili dokada dokad ili dokada do kad ili do kada do kada ili dokada do kad ili dokad za sada ili zasad za sad ili zasada zasad ili zasada za sad ili za sada za sada ili zasada za sad ili zasad od sada ili odsad od sad ili odsada odsad ili odsada od sad ili od sada od sada ili odsada od sad ili odsad do sada ili dosad do sad ili dosada dosad ili dosada do sad ili do sada do sada ili dosada do sad ili dosad da l' ili je l' dal ili jel dali ili jeli da li ili je li jel' ili je l' dal' ili da l' da li ili dali je li ili jeli jel ili jer ko je ili koje da je ili daje faliti ili hvaliti fali ili hvali zafaliti ili zahvaliti zahvaliti ili zafaliti posetiti ili podsetiti poseti ili podseti posete ili podsete posetio ili podsetio posetili ili podsetili posetila ili podsetila posetile ili podsetile posetimo ili podsetimo posetite ili podsetite posetim ili podsetim potsećati ili podsećati potsetiti ili podsetiti sumnja ili sumlja sumnjivo ili sumljivo sumnjiv ili sumljiv sumnjiva ili sumljiva sumnjive ili sumljive sumnjivi ili sumljivi sumnjati ili sumljati posumnjati ili posumljati samnom ili sa mnom zamnom ili za mnom predamnom ili preda mnom nadamnom ili nada mnom podamnom ili poda mnom ĆERKA ili KĆERKA KĆI ili KĆER ĆERKA ili KĆER KĆER ili KĆERKA KĆI ili KĆERKA KĆI ili ĆERKA KĆER ili ĆERKA