PISANJE POMOĆNIH GLAGOLA

Kako se pravilno piše: vući ću ili vućiću?

Pravilno se piše VUĆI ĆU.

Na primer:
VUĆI ĆU stvari na sankama.GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se pomoćni glagoli pišu sastavljeno a kada odvojeno?

Kada se glagol u infinitivu završava na ĆI, u futuru I uvek se piše odvojeno od pomoćnog glagola HTETI.
Tada se futur I ponaša kao složeni glagolski oblik.

Kada se glagol u infinitivu završava na TI, u futuru I pomoćni glagol HTETI će se pisati spojeno sa glavnim glagolom.
Tada će futur I biti prostog glagolskog oblika.

slični primeri

vući ćeš, vući ćemo, vući će, vući ćete