PISANJE POMOĆNIH GLAGOLA

Kako se pravilno piše: traži ću ili tražiću?

Pravilno se piše TRAŽIĆU, jer se radi o glagolu u infinitivu, TRAŽITI.

Na primer:
TRAŽIĆU mesto odakle se najbolje vidi.GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se pomoćni glagoli pišu sastavljeno a kada odvojeno?

Kada se glagol u infinitivu završava na TI, u futuru I pomoćni glagol HTETI će se pisati spojeno sa glavnim glagolom.
Tada će futur I biti prostog glagolskog oblika.


Kada se glagol u infinitivu završava na ĆI, u futuru I uvek se piše odvojeno od pomoćnog glagola HTETI.
Tada se futur I ponaša kao složeni glagolski oblik.
slični primeri

tražiće, tražićeš, tražićemo, tražićete