PISANJE POMOĆNIH GLAGOLA

Kako se pravilno piše: požele ću ili poželeću?

Pravilno se piše POŽELEĆU, jer se radi o glagolu u infinitivu, POŽELETI.

Na primer:
POŽELEĆU da mi svakog dana ide tako dobro.GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se pomoćni glagoli pišu sastavljeno a kada odvojeno?

Kada se glagol u infinitivu završava na TI, u futuru I pomoćni glagol HTETI će se pisati spojeno sa glavnim glagolom.
Tada će futur I biti prostog glagolskog oblika.


Kada se glagol u infinitivu završava na ĆI, u futuru I uvek se piše odvojeno od pomoćnog glagola HTETI.
Tada se futur I ponaša kao složeni glagolski oblik.
slični primeri

poželeće, poželećeš, poželećemo, poželećete