PISANJE POMOĆNIH GLAGOLA

Kako se pravilno piše: moćiću ili moći ću?

Pravilno se piše MOĆI ĆU.

Na primer:
Jednoga dana, MOĆI ĆU sebi priuštiti putovanje do bilo kog velikog grada.GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se pomoćni glagoli pišu sastavljeno a kada odvojeno?

Kada se glagol u infinitivu završava na ĆI, u futuru I uvek se piše odvojeno od pomoćnog glagola HTETI.
Tada se futur I ponaša kao složeni glagolski oblik.

Kada se glagol u infinitivu završava na TI, u futuru I pomoćni glagol HTETI će se pisati spojeno sa glavnim glagolom.
Tada će futur I biti prostog glagolskog oblika.

slični primeri

moći ćeš, moći će, moći ćemo, moći ćete