PISANJE POMOĆNIH GLAGOLA

Kako se pravilno piše: doćiću ili doći ću?

Pravilno se piše DOĆI ĆU.

Na primer:
Ako budem imao vremena, DOĆI ĆU da te gladam kako igraš.GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se pomoćni glagoli pišu sastavljeno a kada odvojeno?

Kada se glagol u infinitivu završava na ĆI, u futuru I uvek se piše odvojeno od pomoćnog glagola HTETI.
Tada se futur I ponaša kao složeni glagolski oblik.

Kada se glagol u infinitivu završava na TI, u futuru I pomoćni glagol HTETI će se pisati spojeno sa glavnim glagolom.
Tada će futur I biti prostog glagolskog oblika.

slični primeri

doći ćeš, doći će, doći ćemo, doći ćete