KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI?

Kako se pravilno piše i govori: sad ili sada?
Oba oblika su ispravna, jer se u oba slučaja radi o pokretnim samoglasnicima.

Samoglasnici koji se javljaju (a,e,u) na kraju reči, bez promene njihovog značenja, nazivaju se pokretnim samoglasnicima.


Na primer:

SAD nemamo nikakvih obaveza.
SADA samo treba pričekati nekoliko minuta.

Oba oblika su pravilna.