KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI?

Kako se pravilno piše i govori: prvog ili prvoga?
Oba oblika su ispravna, jer se u oba slučaja radi o pokretnim samoglasnicima.

Samoglasnici koji se javljaju (a,e,u) na kraju reči, bez promene njihovog značenja, nazivaju se pokretnim samoglasnicima.


Na primer:

Pobednik se i dalje ne odvaja od PRVOG mesta.
Izbor kandidata će se vršiti PRVOGA meseca sledeće godine.

Oba oblika su pravilna ali je lepše kada u jednom obliku, koji izaberete, bude ispisan celi tekst.