KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI?

Kako se pravilno piše i govori: njim ili njime?
Oba oblika su ispravna, jer se u ova dva slučaja radi o pokretnim samoglasnicima.

Samoglasnici koji se javljaju (a,e,u) na kraju reči, bez promene njihovog značenja, nazivaju se pokretnim samoglasnicima.


Na primer:

Sa NJIM možeš opušteno da razgovaraš o svemu.
Sa NJIME stalno imamo nekakva posla.

Oba oblika su pravilna.