KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI?

Kako se pravilno piše i govori: našem ili našemu?
Oba oblika su ispravna, jer se u ova dva slučaja radi o pokretnim samoglasnicima.

Samoglasnici koji se javljaju (a,e,u) na kraju reči, bez promene njihovog značenja, nazivaju se pokretnim samoglasnicima.


Na primer:

Ti ćeš braniti na NAŠEM golu.
Zar se niste se nadali NAŠEMU dolasku?

Oba oblika su pravilna.