KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI?

Kako se pravilno piše i govori: našeg ili našega?
Oba oblika su ispravna, jer se u oba slučaja radi o pokretnim samoglasnicima.

Samoglasnici koji se javljaju (a,e,u) na kraju reči, bez promene njihovog značenja, nazivaju se pokretnim samoglasnicima.


Na primer:

Celog jutra sam šetao NAŠEG psa.
Pokušaću da ga prihvatim kao NAŠEGA ortaka.

Oba oblika su pravilna.