KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI?

Kako se pravilno piše i govori: mojeg ili mojega?
Oba oblika su ispravna, jer se u oba slučaja radi o pokretnim samoglasnicima.

Samoglasnici koji se javljaju (a,e,u) na kraju reči, bez promene njihovog značenja, nazivaju se pokretnim samoglasnicima.


Na primer:

Da li ste upoznali MOJEG oca?
Ne znam da li je ikome stalo do MOJEGA mišljenja.

Oba oblika su pravilna ali je lepše kada u jednom obliku, koji izaberete, bude ispisan celi tekst.