KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI?

Kako se pravilno piše i govori: mladog ili mladoga?
Oba oblika su ispravna, jer se u ova dva slučaja radi o pokretnim samoglasnicima.

Samoglasnici koji se javljaju (a,e,u) na kraju reči, bez promene njihovog značenja, nazivaju se pokretnim samoglasnicima.


Na primer:

Starac je stajao pored svog MLADOG unuka.
MLADOGA čoveka lako zanesu piće i kafane.

Oba oblika su pravilna.