KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI?

Kako se pravilno piše i govori: kim ili kime?
Oba oblika su ispravna, jer se u ova dva slučaja radi o pokretnim samoglasnicima.

Samoglasnici koji se javljaju (a,e,u) na kraju reči, bez promene njihovog značenja, nazivaju se pokretnim samoglasnicima.


Na primer:

Sa KIM ideš na sutrašnju proslavu?
Sa KIME imaš dogovor o saradnji?

Oba oblika su pravilna.