KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI?

Kako se pravilno piše i govori: kad ili kada?
Oba oblika su ispravna, jer se u oba slučaja radi o pokretnim samoglasnicima.

Samoglasnici koji se javljaju (a,e,u) na kraju reči, bez promene njihovog značenja, nazivaju se pokretnim samoglasnicima.


Na primer:

KAD sakupim novac kupiću drugi automobil.
KADA stignu praznici, imamo više mušterija.

Oba oblika su pravilna.