KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI?

Kako se pravilno piše i govori: jednog ili jednoga?
Oba oblika su ispravna, jer se u oba slučaja radi o pokretnim samoglasnicima.

Samoglasnici koji se javljaju (a,e,u) na kraju reči, bez promene njihovog značenja, nazivaju se pokretnim samoglasnicima.


Na primer:

JEDNOG dana sve će ovo biti tvoje.
JEDNOGA dana išao sam da berem pečurke.

Oba oblika su pravilna.