KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI?

Kako se pravilno piše i govori: hrabrom ili hrabrome?
Oba oblika su ispravna, jer se u oba slučaja radi o pokretnim samoglasnicima.

Samoglasnici koji se javljaju (a,e,u) na kraju reči, bez promene njihovog značenja, nazivaju se pokretnim samoglasnicima.


Na primer:

Svi su se divili HRABROM dečaku.
Svi su hteli da ga podrže u HRABROME poduhvatu.

Oba oblika su pravilna.