PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: neznaš ili ne znaš?

Pravilno se piše odvojeno, to jeste NE ZNAŠ.

NA PRIMER: NE ZNAŠ koliko bih voleo da te ponovo vidim.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne znam, ne zna, ne znamo, ne znate, ne znaju