PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: neznamo ili ne znamo?

Pravilno se piše odvojeno, to jeste NE ZNAMO.

NA PRIMER: NE ZNAMO u koliko sati ćemo stići tamo.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne znam, ne znaš, ne zna, ne znate, ne znaju