PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: neznaju ili ne znaju?

Pravilno se piše odvojeno, to jeste NE ZNAJU.

NA PRIMER: Oni NE ZNAJU kojim su putem ovamo došli.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne znam, ne znaš, ne zna, ne znamo, ne znate