PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: neželiš ili ne želiš?

Pravilno se piše odvojeno, to jeste NE ŽELIŠ.

NA PRIMER: Ako NE ŽELIŠ poklon, onda ga daj nekome drugom.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne želim, ne želi, ne želimo, ne želite, ne žele