PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: neželi ili ne želi?

Pravilno se piše odvojeno, to jeste NE ŽELI.

NA PRIMER: On NE ŽELI da te ponovo sretne.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne želim, ne želiš, ne želimo, ne želite, ne žele