PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: nevide ili ne vide?

Pravilno se piše NE VIDE.

Na primer: Oni NE VIDE svoje pravo lice.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne vidim, ne vidiš, ne vidi, ne vidimo, ne videte