PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: nevaljaš ili ne valjaš?

Pravilno se piše odvojeno, to jeste NE VALJAŠ

NA PRIMER: NE VALJAŠ mi ako se tako ponašaš.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne valjam, ne valja, ne valjamo, ne valjate, ne valjaju