PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: nerazumete ili ne razumete?

Pravilno se piše odvojeno, to jeste NE RAZUMETE.

NA PRIMER: Vi NE RAZUMETE pravu težinu tih reči.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne razumem, ne razumeš, ne razume, ne razumemo, ne razumeju