PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: nerazumeš ili ne razumeš?

Pravilno se piše odvojeno, to jeste NE RAZUMEŠ.

NA PRIMER: Ti NE RAZUMEŠ ništa jer ti loše objašnjavaju.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne razumem, ne razume, ne razumemo, ne razumete, ne razumeju