PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: nerazumemo ili ne razumemo?

Pravilno se piše odvojeno, to jeste NE RAZUMEMO.

NA PRIMER: Mi NE RAZUMEMO one koji su slabiji od nas.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne razumem, ne razumeš, ne razume, ne razumete, ne razumeju