PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: nerazumem ili ne razumem?

Pravilno se piše NE RAZUMEM.

NA PRIMER: NE RAZUMEM o čemu se ovde govori.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne razumeš, ne razume, ne razumemo, ne razumete, ne razumeju