PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: nepostojiš ili ne postojiš?

Pravilno se piše odvojeno, to jeste NE POSTOJIŠ.

NA PRIMER: NE POSTOJIŠ na mapi jer ti nisi objekat.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne postojim, ne postoji, ne postojimo, ne postojite, ne postoje