PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: nepostoje ili ne postoje?

Pravilno se piše NE POSTOJE.

NA PRIMER: NE POSTOJE reči kojim mogu iskazati svoju sreću.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne postojim, ne postojiš, ne postojimo, ne postojite, ne postoji