PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: nepiju ili ne piju?

Pravilno se piše odvojeno, to jeste NE PIJU.

NA PRIMER: Oni NE PIJU jeftina pića.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne pijem, ne piješ, ne pije, ne pijemo, ne pijete