PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: nepijemo ili ne pijemo?

Pravilno se piše odvojeno, to jeste NE PIJEMO.

NA PRIMER: Mi NE PIJEMO mnogo gaziranog pića.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne pijem, ne piješ, ne pije, ne pijete, ne piju