PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: neosećaš ili ne osećaš?

Pravilno se piše odvojeno, to jeste NE OSEĆAŠ.

NA PRIMER: Zar NE OSEĆAŠ ništa prema meni?
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne osećam, ne oseća, ne osećamo, ne osećate, ne osećaju