PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: neoseća ili ne oseća?

Pravilno se piše odvojeno, to jeste NE OSEĆA.

NA PRIMER: On NE OSEĆA nikakvu krivicu.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne osećam, ne osećaš, ne osećamo, ne osećate, ne osećaju