PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: nemožeš ili ne možeš?

Pravilno se piše odvojeno, to jeste NE MOŽEŠ.

NA PRIMER: NE MOŽEŠ puno očekivati od onoga kome nisi ništa pružio.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne mogu, ne može, ne možemo, ne možete