PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: nemožemo ili ne možemo?

Pravilno se piše odvojeno, to jeste NE MOŽEMO.

NA PRIMER: Sudbinu NE MOŽEMO promeniti.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne mogu, ne možeš, ne može, ne možete