PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: nemojte ili ne mojte?

Pravilno se piše NEMOJTE.

NA PRIMER:
Sve će biti u redu, NEMOJTE da se sekirate.


Reč NEMOJTE je zapovedni lični glagol (imperativ). Iako se rečca NE piše odvojeno od glagola, ovde se radi o izuzetku.

Pored ovog izuzetka, takvi izuzeci postoje još kod pisanja glagola neću, nisam, nemam, nestati, nestajati, nedostajati

Čestu zabunu kod ovog glagola izaziva izgovor rastavljen u slogovima (ne moj te) ali se pravilno piše NEMOJTE.
slični primeri

nemoj, nemojmo, nemam, niste, neću, nisam, nemam, nestajati, nedostajati