PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: nemojmo ili ne mojmo?

Pravilno se piše NEMOJMO.

NA PRIMER:
NEMOJMO se plašiti nama nepoznatih stvari.


Reč NEMOJMO je zapovedni lični glagol (imperativ). Iako se rečca NE piše odvojeno od glagola, ovde se radi o izuzetku.

Pored ovog izuzetka, takvi izuzeci postoje još kod pisanja glagola neću, nisam, nemam, nestati, nestajati, nedostajati

Čestu zabunu kod ovog glagola izaziva izgovor rastavljen u slogovima (ne moj mo) ali se pravilno piše NEMOJMO.
slični primeri

nemoj, nemojte, nemam, niste, neću, nisam, nemam, nestajati, nedostajati