PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: nemoj ili ne moj?

Pravilno se piše NEMOJ.

NA PRIMER:
NEMOJ ništa da radiš na svoju ruku.


Reč NEMOJ je zapovedni lični glagol (imperativ). Iako se rečca NE piše odvojeno od glagola, ovde se radi o izuzetku.

Pored ovog izuzetka, takvi izuzeci postoje još kod pisanja glagola neću, nisam, nemam, nestati, nestajati, nedostajati

Čestu zabunu u ovom slučaju stvara prisvojna zamenica moj koja se piše odvojeno. Onda kada se ispred nje nađe odrična rečca NE, nastaje oblik sličan zapovednom ličnom glagolu NEMOJ. Tako imamo primer sličan ovom:
To je tvoj dug, ne moj.
Jasno je da se ovde radi o obliku potpuno drugačijeg zančenja.
slični primeri

nemojte, nemojmo, nemam, niste, neću, nisam, nemam, nestajati, nedostajati