PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: nemislite ili ne mislite?

Pravilno se piše odvojeno, to jeste NE MISLITE.

NA PRIMER: Vi NE MISLITE da je dobro čekati do utorka.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne mislim, ne misliš, ne misli, ne mislimo, ne misle