PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: nemislimo ili ne mislimo?

Pravilno se piše odvojeno, to jeste NE MISLIMO.

NA PRIMER: NE MISLIMO da se tamo dugo zadržavamo.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne mislim, ne misliš, ne misli, ne mislite, ne misle