PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: nejavljaju ili ne javljaju?

Pravilno se piše odvojeno, to jeste NE JAVLJAJU.

NA PRIMER: Oni nam NE JAVLJAJU hoće li doći.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne javljam, ne javljaš, ne javlja, ne javljamo, ne javljate