PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: nejavlja ili ne javlja?

Pravilno se piše odvojeno, to jeste NE JAVLJA.

NA PRIMER: On se NE JAVLJA već dugo vremena.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne javljam, ne javljaš, ne javljamo, ne javljate, ne javljaju