PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: neići ili ne ići?

Pravilno se piše NE IĆI.

NA PRIMER: Bila bi šteta NE IĆI novim putem.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.