PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: nedobija ili ne dobija?

Pravilno se piše odvojeno, to jeste NE DOBIJA.

NA PRIMER: On NE DOBIJA ništa od socijalne pomoći.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne dobijam, ne dobijaš, ne dobijamo, ne dobijate, ne dobijaju