PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: nedam ili ne dam?

Pravilno se piše NE DAM.

NA PRIMER: Ne dam nikome svoju slobodu.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne daš, ne da, ne damo, ne date, ne daju