PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: nečuju ili ne čuju?

Pravilno se piše odvojeno, to jeste NE ČUJU.

Na primer: Oni NE ČUJU zato što sede na ušima.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne čujem, ne čuješ, ne čuje, ne čujemo, ne čujete