PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: nečujete ili ne čujete?

Pravilno se piše odvojeno, to jeste NE ČUJETE.

Na primer: Ako NE ČUJETE dobro, on će vam ponoviti.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne čujem, ne čuješ, ne čuje, ne čujemo, ne čuju